Whatever you do do it from the heart INTERVIEW WITH THE FAMOUS & LEGENDARY BAND FUN FACTORY.

autor

Whatever you do do it from the heart

 

INTERVIEW WITH THE FAMOUS & LEGENDARY BAND FUN FACTORY.


Wywiad ze sławnym i legendarnym zespołem, FUN FACTORY.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/funfactory.dancegroup/?fref=ts [1]
http://www.funfactorymusic.com/ [2]                        

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: WITAJCIE! POWIEDZCIE, PROSZĘ WIĘCEJ NA TEMAT WASZEJ TRASY KONCERTOWEJ. KIEDY ZNÓW ZAGRACIE W POLSCE?

PLEASE TELL US MORE ABOUT YOUR TOUR. WHEN YOU WILL PERFORM IN POLAND AGAIN? 

FUN FACTORY: Hi Marzena! (smile) Thank you for doing this interview for us! Many greetings and Happy Easter to you!!! We are on tour since the last 4 years again and we are performing a lot in Poland as well. The next shows in Poland will be on the 27.05.17 in Pobiedzisko/PL and the 27.05 as well in Kleszczow! Beside that we are touring the whole Year and you can check our Tourdates and a lot of pics and infos on
our Facebook side!

Translate/Tłumaczenie: Witaj Marzena! (uśmiech) Dziękujemy, że przeprowadzasz dla nas ten wywiad! Wszystkiego najlepszego i Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Ciebie!! Od 4 lat jesteśmy znowu w trasie koncertowej i także często występujemy w Polsce. Następne koncerty w Polsce odbędą się 27.05.17 w Pobiedzisko oraz tego samego dnia 27.05.17 w Kleszczów! Oprócz tego jesteśmy w trasie koncertowej przez cały rok. Możecie sprawdzić daty, wiele zdjęć i informacji na naszej stronie na Facebooku!

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: W TAMTYM ROKU „WYPUŚCILIŚCIE” NOWY ALBUM. POWIEDZCIE WIĘCEJ O SZCZEGÓŁACH PRACY NAD NIM.

LAST YEAR YOU RELEASED A NEW ALBUM. WE WOULD LIKE TO KNOW MORE ABOUT THE DETAILS OF YOUR WORK.

FUN FACTORY: Yes, last year we released the new album „Back to the factory“, we wanted to let the people know that whatever we do, we do it with passion, so back to the factory has our old hits in a new sound but beside that we did a lot of new songs like „turn it up“ and deliver the people a bridge from the old with the new! You know music is always moving, so are we. (smile) We created an album that we can identify ourselves, which is important for us it is still Fun Factory but we do whatever we feel, so on the album is for instant a song called „ready to go“… its a different vibe with Balcas voice, you should listen to it. (smile)

Translate/Tłumaczenie: Tak, w zeszłym roku „wypuściliśmy” nowy album „Back to the factory „. Chcieliśmy, by ludzie wiedzieli, że cokolwiek robimy, robimy to z pasją, więc „Back to the factory” składa się z naszych starych hitów z nowym brzmieniem, ale oprócz tego stworzyliśmy dużo nowych kawałków takich, jak: „Turn it up”, gdzie dostarczyliśmy wszystkim most, dzięki któremu mogą przenieść się ze starych czasów do nowych. Jak wiesz, muzyka jest cały czas w ruchu, także i my. (uśmiech) Stworzyliśmy album, z którym się utożsamiamy, co jest dla nas bardzo ważne to nadal Fun Factory, ale tworzymy tak jak czujemy, np. w albumie można znaleźć kawałek „Ready to Go „… to jest inny klimat z głosem Balca. Powinnaś go posłuchać.  (uśmiech)

IMG-20170414-WA0011IMG-20170414-WA0013IMG-20170414-WA0009IMG-20170415-WA0014THE FAMOUS & LEGENDARY BAND FUN FACTORY.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: POWIEDZCIE, PROSZĘ CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO W WASZYM ŻYCIU? JAKIE BYŁY POCZĄTKI KARIERY A JAK JEST TERAZ ?

DID SOMETHING CHANGE IN YOUR LIFE? HOW DID YOUR CAREER LOOK LIKE IN THE BEGINNING AND HOW DOES IT LOOK LIKE NOW? 

FUN FACTORY: You know, back than in the 90s we were younger and we were so buisy with music and the pressure of course from everybody. It was different like it is now of course! If you remember that Fun Factory sold about 20 Million copies worldwide, than you can be sure that a lot of people tried to make money with us! Now its different, we are what we are now, and we love what we do! The Team is great and everything is in our hand, so we cherish now more the time, we celebrate with the people and we laugh a lot! We still touring around the world and we meet so many nice people, like the fans that is unbelievable! so much love from everybody, especially Poland! We love to come to Poland so much, its our living room, lol!!! (smile)
Translate/Tłumaczenie: Wiesz, w latach 90-tych byliśmy młodsi i mocno zajęci muzyką, i naciskiem od innych. Było zupełnie inaczej niż jest teraz oczywiście! Jeśli pamiętasz, Fun Factory sprzedało około 20 milionów egzemplarzy na całym świecie, więc wielu ludzi próbowało z nami robić pieniądze. Teraz jest inaczej. Jesteśmy, jacy jesteśmy teraz i kochamy to, co robimy! Zespół ma się bardzo dobrze i wszystko jest w naszych rękach, więc doceniamy teraz bardziej czas, bawimy się z ludźmi i śmiejemy się często! Nadal latamy po świecie i poznajemy wspaniałych ludzi, naszych fanów. To jest nieprawdopodobne! Tyle miłości od wszystkich, zwłaszcza od Polski. Uwielbiamy przyjeżdżać do Polski bardzo, jest to nasz domowy salon lol!!! (uśmiech)

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: JAKIE CECHY CHARAKTERU POWINIEN POSIADAĆ ARTYSTA?

WHAT DOES IT TAKE TO BE AN ARTIST? 

FUN FACTORY: Passion! Whatever you do, do it from the heart! Even if people don’t see the light in you yet, keep believing in yourself and keep going! Music is a part of our life because this is what we really wanted, its not a job! So if you really wanna be an artist be straight and practise, like one of our good friend said: „Polish Your technic”!

Translate/Tłumaczenie: Pasja! Cokolwiek robisz, rób to prosto z serca! Nawet, jeśli ludzie nie dostrzegają w Tobie tego światła, musisz wierzyć w siebie i iść na przód! Muzyka jest częścią naszego życia, ponieważ to jest coś, czego bardzo chcieliśmy, to nie jest praca! Więc jeśli naprawdę chcesz być artystą, bądź sobą i trenuj – tak, jak nasz dobry przyjaciel powiedział: „Poleruj swoją technikę”.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: SKĄD CZERPIECIE MUZYCZNE INSPIRACJE?

WHAT ARE YOUR MUSIC INSPIRATIONS? 

 

FUN FACTORY: Wow… it’s so much in all directions, but we were influenced by a lot of r&b, swing and hip hop, but also a lot of pop, like Pet Shop Boys for instant or depeche mode… so from there on we created our own sound in a eurodance format back than and still do!

Translate/Tłumaczenie: Wow… jest tego wiele w różnych kierunkach, ale duży wpływ miała muzyka r&b, swing i hip hop, a także dużo z popu, jak np. Pet Shop Boys lub Depeche Mode… i od tego momentu w tamtych latach stworzyliśmy własny dźwięk formatu euro dance i tworzymy go do dziś!

THE FAMOUS & LEGENDARY BAND FUN FACTORY.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: JAKIE PAŃSTWO LUBICIE ODWIEDZAĆ NAJBARDZIEJ, KIEDY JESTEŚCIE W TRASIE KONCERTOWEJ?

WHAT COUNTRY YOU LIKE TO VISIT THE MOST WHEN YOU ARE ON TOUR ?

FUN FACTORY: To be honest? Poland!!! Really, we had so many unbelievable shows in Poland and the People are so nice and lovely… the summer Festivals are packed up to 20.000 People its so nice!!! Thats why we shot our last 2 Videos in Poland! „Lets get crunk“ and „Turn it up!!!”. Beautiful places, we ve been a lot in Warsaw, Krakow, Katowice, Bielsko Biala and and and…

Translate/Tłumaczenie: Szczerze? Polska!!! Naprawdę mieliśmy wiele nieprawdopodobnych występów w Polsce i ludzie są cudowni, i kochani… letnie festiwale są wypełnione po brzegi, około 20 000 ludzi to jest niesamowite!!! Dlatego też nagrywaliśmy w Polsce nasze dwa ostatnie teledyski: „Let’s get crunk ” i „Turn it up”. Piękne miejsca. Byliśmy wiele razy w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Bielsku Białej oraz wielu innych miastach.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: JESTEŚCIE BEZ WĄTPIENIA SŁAWNYM, LEGENDARNYM ZESPOŁEM. JAKIE SĄ WASZE MUZYCZNE MARZENIA I CELE ?

WITHOUT A DOUBT YOU ARE A FAMOUS & LEGENDARY BAND. WHAT ARE YOUR DREAMS AND GOALS IN MUSIC? 

FUN FACTORY: You know we reached so much already, but the highest gift are the shows for us, we love to perform and pull and push the people with us, to celebrate and to let go and enjoy the music!! „Put your hands upppppp”!!! (smile)

Translate/Tłumaczenie: Wiesz, już wiele osiągnęliśmy, ale największym wynagrodzeniem są dla nas koncerty. Kochamy występować i sprawiać, by ludzie się dobrze bawili z nami oraz cieszyli się chwilą i muzyką!! „Ręce do góryyyyy”!!! (uśmiech)

THE FAMOUS & LEGENDARY BAND FUN FACTORY.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: CZYM WEDŁUG FUN FACTORY JEST SUKCES ?

HOW WOULD FUN FACTORY DEFINE SUCCESS? 

FUN FACTORY: Like we said already, its starts all with passion and hard work, if you make the people move to your music, thats success because they won’t move if they wouldn’t feel it, right?!…so thats how we define success, if the people like what we do!!!

Translate/Tłumaczenie: Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej… wszystko zaczyna się od pasji i ciężkiej pracy. Jeśli sprawiasz, że ludzie tańczą do Twojej muzyki – to jest sukces, bo przecież nie tańczyli, by do niej, nie czując jej, prawda? Tym jest dla nas sukces, jeśli ludzie lubią to, co robimy!!!

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: A CZYM WEDŁUG WAS JEST MUZYKA?

AND WHAT IS FUN FACTORY’S DEFINITION OF MUSIC?

FUN FACTORY: Any kind of music is beautiful by itself, but to us its very important to get touched by music! means the melody and the song is touching your heart, it doesn’t matter if its a slow song or a dance beat, we need to feel it! this is our definition of music.

Translate/Tłumaczenie: Każdy rodzaj muzyki jest piękny sam w sobie, ale dla jest najważniejsze jest, by muzyka nas poruszyła! Np. kiedy melodia i piosenka porusza Twoje serce, nieważne, czy jest to wolny kawałek czy taneczny… musimy to czuć! To jest nasza definicja muzyki.

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: NA CO NAJBARDZIEJ ZWRACACIE UWAGĘ W DOBORZE ARTYSTÓW DO WSPÓŁPRACY?

WHAT DO YOU SEEK IN YOUR FEATURED GEST ARTISTS? 

FUN FACTORY: We always looking forward to do features or any kind of songs, we heard a lot of mixes that people used in the internet of our music and thats nice too….

Translate/Tłumaczenie: Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi artystami, by tworzyć coś wspólnie, a także słuchaliśmy wielu remixów naszej muzyki w Internecie i to jest też fajne.

 

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: CO DALEJ ? JAKIE MACIE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?

WHAT’S NEXT ? WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE FUTURE? 

FUN FACTORY: We will be in the studio for a new album and we are on tour as much as the people like us, like we said we love what we do, so we will be on tour for a while. (smile)

Translate/Tłumaczenie: Będziemy w studiu nagrywać nowy album i będziemy w trasie koncertowej, dopóki ludzie nas lubią. Tak, jak powiedzieliśmy… kochamy to, co robimy, więc będziemy w trasie koncertowej jeszcze przez długi czas. (uśmiech)

PRESTIGE & LUXURY MAGAZINE ONLINE MEDIA ELITE: CZY JEST COŚ SZCZEGÓLNEGO, O CZYM BARDZO BYŚCIE CHCIELI POWIEDZIEĆ WŁAŚNIE W TYM WYWIADZIE? (UŚMIECH)

IS THERE SOMETHING SPECIAL YOU WOULD LIKE TO TELL US DURING THIS
INTERVIEW? (SMILE) 

FUN FACTORY: We can’t wait to come and perform…. we will enjoy the summer with you!!! Please check out Fun Factory Facebook for more infos if you like!!!! Peace. Balca, Ski, Toni and Steve and together we are: FUN FACTORYYYY!!! (smile)

Translate/Tłumaczenie: Nie możemy się doczekać, kiedy przyjedziemy i wystąpimy… będziemy cieszyć się latem z Wami!!! Zapraszamy serdecznie na fan page Fun Factory na Facebooku po więcej informacji. Pokój. Balca, Ski, Toni i Steve razem jesteśmy: FUN FACTORYYYY!!! (uśmiech)

 

 

 

Brak tagów Brak komentarzy 0

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *